Kunsten å irritera seg over skrivefeil

Voksne

Kunsten å irritera seg over skrivefeil : kvifor gjer me det, og har det noko for seg?

Kristin Fridtun

2021

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

  • Rettskriving : generell lingvistikk
Kva hender eigentleg i hjernen vår når vi støyter på skrivefeil? Vi kommuniserer i stadig større grad gjennom skrift, men det tyder ikkje nødvendigvis at rettskrivinga vår vert betre. Kvifor vert nokre av oss irriterte når vi kjem over skrivefeil i tekstar, medan andre ikkje bryr seg i det heile? Språkvitar Kristin Fridtun ville finne svar på kvifor vi reagerer så ulikt. Ho har saumfare faglitteratur, lese tallause kommentarfelt og snakka med språkbrukarar som lèt seg irritere av kvar minste skrivefeil dei finn. Ho har granska irritasjonen frå ulike sider, og det ho har funne ut er interessant. Personlegdomen vår har faktisk noko å seie for kor lett vi lèt oss irritere. Men det finst òg håp for dei som ønskjer å bruke tida si på noko anna enn å leite etter skrivefeil! Kristin Fridtun er utdanna filolog, og ho har skrive fleire bøker om språk. Ho vann Bokhandelens sakprosapris i 2016 og Språkprisen i 2019. Omtalen er utarbeidd av BS.

Utgaver

Kontakt

Sandnes kommune
Ansvarlig redaktør: Trude Svanes
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content