Homoflokar

Essay  •  Personlige beretninger  •  Voksne

Homoflokar

Kristin Fridtun

2018

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

  • Kristin Fridtun (filolog), 1987-
  • Homofili - Norge
  • Homofobi
Som transperson og homofil, har Kristin Fridtun stått i ei særstilling til å kunne sjå og peike ut ei urovekkjande tendens i Noreg frå dei seinaste åra. For berre nokre tiår sida blei homofile straffa og innlagde på psykiatriske sjukehus for «behandling» under svært tvilsame metodar. No smykkar mange tidlegare motstandarar seg med ei nyvunne homovenlegheit. Fridtun meiner at dei er påfallande interesserte i å nytte si eiga toleranse for å markere skilje mellom «oss» og «dei» - nordmenn og framandkulturelle. I Noreg likar vi å tenkje på oss sjølve som homovenlege. Men kva inneber denne toleransen eigentleg i praksis? Kristin Fridtun er forfattar og filolog. Boka er ein del av serien Norsk røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS.

Utgaver

Kontakt

Sandnes kommune
Ansvarlig redaktør: Trude Svanes
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram