Til leseforslag
Omslag: "Essays. Første bok" av Michel Eyquem de Montaigne

Voksne

Essays. Første bok

Michel Eyquem de Montaigne

Essay
Bestill

Anbefaling

Kan ikke anbefale denne nok. Må leses!

Montaigne regnes som essayets far. Men hva kan tekster skrevet på 1580-tallet gi et moderne menneske? Overraskende mye. "Retorikken er et redskap som er oppfunnet for å manipulere og opphisse en folkemengde eller et lovløst samfunn, et redskap som bare i en syk stat blir brukt som legemiddel." (Om tomheten ved ordene). "Helt sikker i sin overbevisning er bare en dåre." (Om undervisning og barneoppdragelse).

Beate Vibes oversettelse fra 2013 er meget bra og gjør Montaigne tilgjengelig for dagens lesere. Bør leses av alle.

Om boken

Montaignes hovedverk og livsverk "Essays" er en blanding av filosofiske meditasjoner, tekstkommentarer, memorarer og dagbøker. Med dette verket kom Montaigne til å prege og gi navn til en ny litterær genre: essayistikken. "Essays" er et verk på i alt 1500 sider. Verket består av tre bøker og ble første gang utgitt i perioden 1580-1588. Har innholdsfortegnelse, noter

Kontakt

Sandnes kommune
Ansvarlig redaktør: Trude Svanes
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content