PROGRAM

Språkvenn, norsktrening for kvinner har flyttet til Sandnes læringssenter

Info. arrangørens nettside Språkvenn – bli frivillig | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)

Leksehjelp
8. – 10. klasse og videregående: tirsdager kl 16 – 18
Arrangør: Røde kors

Info. arrangørens nettside Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Norsktrening
Tirsdager: kl. 17:00-18:30
Arrangør: Røde kors

Info. arrangørens nettside
Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Påmelding til Tove G. Krogh,: tgkrogh@icloud.com

Kom og prat
Adle arrangerer Kom og prat på torsdager kl. 16:45-18:00 her på Sandnes bibliotek. Se mer info på Adle sine nettsider (adle.no/no/norsktrening/).