PROGRAM

Leksehjelp
For alle elever i 5.-10.klasse og på videregående som ønsker hjelp med lekser og oppgavetekster. Også voksne og lærlinger er velkomne.

Tirsdager klokken 16:00-18:00 i skoleåret. Oppstart 10.01.
Ansvarlig: Røde kors

Info. arrangørens nettside Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Røde kors tilbyr også digital leksehjelp: Digital Leksehjelp.

Norsktrening
Tirsdager: kl. 17:00-18:30. Oppstart 10.01.
Fri på skolens fri- og helligdager. Vinterferie uke 9.
Ansvarlig: Røde kors

Info. arrangørens nettside
Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Påmelding for nye deltagere til Tove Krogh: tgkrogh@icloud.com fra og med 05.01.

Kom og prat
Adle arrangerer samtaletrening for alle som vil lære norsk, mandager kl. 17:00-18:30. Drop-in, ingen påmelding. Oppstart 16.01.

Ansvarlig: ADLE
Norsktrening :: ADLE

Slektsgranskning med Slekt og data Rogaland
Få hjelp med egen slektsgranskning og bli kjent med andre slektsforskere.
Drop-in onsdager 11.01 – 15.03, kl. 12:00-15.00

Arrangør Slekt og Data Rogaland
Slektsforskning i Rogaland | Slekt og Data