PROGRAM

Koronatiltak
Vi følger de til enhver gjeldende retningslinjer for offentlige arrangement. Det er derfor begrenset antall plasser til alle våre arrangement. Alle må registrere seg med navn.

Stoler er plassert med en meters avstand. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst

Munnbind er påbudt ved ankomst og avgang og andre situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand.


 

Leksehjelp
Leksehjelpen starter for ungdomstrinn og VGS, 18.01.

8. – 10. klasse og videregående: tirsdager kl 16:0018:00
Arrangør: Røde kors

Info. arrangørens nettside Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Norsktrening
Tirsdager: kl. 17:00-18:45
Arrangør: Røde kors

Info. arrangørens nettside
Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Påmelding til Tove G. Krogh: tgkrogh@icloud.com

Kom og prat
Adle arrangerer Kom og prat på torsdager kl. 16:45-18:00 her på Sandnes bibliotek. Se mer info på Adle sine nettsider (adle.no/no/norsktrening/).