PROGRAM

Leksehjelp
Leksehjelp for mellom- og ungdomstrinnet og videregående.

Tirsdager klokken 16:00-18:00 i skoleåret. 
Ansvarlig: Røde kors

Info. arrangørens nettside Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Norsktrening
Tirsdager: kl. 17:00-18:30. Oppstart 6.9.
Ansvarlig: Røde kors

Info. arrangørens nettside
Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Påmelding til Tove G. Krogh: tgkrogh@icloud.com fra og med 15.08.

Kom og prat
Adle arrangerer Kom og prat – Samtaletrening på norsk for fremmedspråklige, mandager kl. 17:00-18:30. Oppstart 22.08. Ingen påmelding.

Ansvarlig: ADLE