PROGRAM

Språkvenn, norsktrening for kvinner
Arrangør:  Norske kvinners sanitetsforening onsdager (se kalender til høyre)

Info. arrangørens nettside Språkvenn – bli frivillig | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)

Leksehjelp
4 . – 7. klasse: tirsdager kl 15 – 17
8. – 10. klasse og videregående: kl 16 – 18

Fra og med uke 22 og ut skoleåret er det kun leksehjelp for 8. – 10. klasse.

Arrangør: Røde kors

Info. arrangørens nettside Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Norsktrening
Arrangør: Røde kors i samarbeid med Adle

Info. arrangørens nettside
Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Påmelding til Tove G. Krogh, ADLE: tgkrogh@icloud.no

VIKTIG Informasjon til besøkende vedr COVID-19:
Sandnes bibliotek følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.

Alle deltakere på våre arrangementer må reservere individuell billett med navn og kontaktinformasjon til personen som skal delta. Dette for å sikre rask smittesporing.

For øvrig minner vi om:

  • Bli hjemme hvis du har luftveissymptomer
  • Hold avstand, minst en meter
  • Vask hendene, vi har håndsprit tilgjengelig