PROGRAM

Språkvenn, norsktrening for kvinner har flyttet til Sandnes læringssenter

Info. arrangørens nettside Språkvenn – bli frivillig | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)

Leksehjelp
8. – 10. klasse og videregående: kl 16 – 18

Oppstart: 17.08

Arrangør: Røde kors

Info. arrangørens nettside Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Norsktrening
Tirsdager: kl. 17:00-18:30
Oppstart: 07.09

Arrangør: Røde kors i samarbeid med Adle

Info. arrangørens nettside
Sandnes Røde Kors – Røde Kors (rodekors.no)

Påmelding til Tove G. Krogh, ADLE: tgkrogh@icloud.com

VIKTIG Informasjon til besøkende vedr COVID-19:
Sandnes bibliotek følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.

Alle deltakere på våre arrangementer må reservere individuell billett med navn og kontaktinformasjon til personen som skal delta. Dette for å sikre rask smittesporing.

For øvrig minner vi om:

  • Bli hjemme hvis du har luftveissymptomer
  • Hold avstand, minst en meter
  • Vask hendene, vi har håndsprit tilgjengelig, ons