Temapakker

Temapakker er bokkasser som er klargjort og tilpasset emner og kompetansemål fra læreplanen. Hentes på Sandnes bibliotek.

Legg inn bestilling i skjema for bokkasser, her.

Temapakke 1

1. – 2. klassetrinn

Norsk

Bokpakken og kompetansemålene passer til grunnleggende bokstavinnlæring og leseopplæring. Bokpakken inneholder ABC-bøker, bildebøker om skolestart og rim og regler. I pakken medfølger også et formidlingsopplegg til bildeboken Ordfabrikken.

 

Bokpakke

Atak – Bakvendtland (2016)

Bjerke, André – Morovers (2000)

Diep, Nhu – Lille Ting spiser ABC (2011)

Hole, Stian – Garmanns sommer (2006)

Johnsen, Mari Kanstad – ABC (2017)

Lestrade, Agnès de – Ordfabrikken (2012)

Roskifte, Kristin – Jorda rundt på 29 bokstaver (2007)

 

Kompetansemål etter andre årstrinn (hentet fra læreplanen i norsk)

  • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord (muntlig kommunikasjon)
  • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster (skriftlig kommunikasjon)
  • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier (språk og litteratur)

 

#avkoding, #leseforståelse, #språkbilder, #alfabet, #skolestart

Temapakke 2

3. – 4. klassetrinn

Samfunnsfag

Bokpakken inneholder bøker om reiser, mennesker i andre land, rettferdighet og ulikhet. Bøkene kan for eksempel brukes i forbindelse med skolens markering av FN-dagen, 24. oktober.

 

Bokpakke

McCarney, Rosemary – Hvor skal jeg bo? (2017)

McCarney, Rosemary – Skoleveien (2016)

Salinas, Veronica og Engman, Camilla – Reisen (2012)

Sande, Hans og Granhaug, Silje – Pappa er sjørøvar (2011)

Sanna, Francesca – Flukten (2017)

Stai, Kari – Naboen (2016)

Ørbeck-Nilssen, Constance og Duzakin, Akin – Hvorfor er jeg her? (2014)

 

Kompetansemål etter fjerde årstrinn (hentet fra læreplanen i samfunnsfag)

  • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår (utforskeren)
  • samtale om stader, folk og språk og planleggje og presentere ei reise (geografi)
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (samfunnskunnskap)

 

#flyktninger, #FN, #rettferdighet, #reiser

Temapakke 3

5. – 7. klassetrinn

Samfunnsfag

Bokpakken inneholder bøker om reiser, mennesker i andre land, rettferdighet og ulikhet. Bøkene kan for eksempel brukes i forbindelse med skolens markering av FN-dagen, 24. oktober.

 

Bokpakke

Dürr, Morten – Zenobia (2018)

Hald, Ingeborg – Albin Prek (2010)

Osland, Erna – Bestem deg, Tony T, bestem deg! (2017)

Tan, Shaun – The Arrival (2008)

Ørbeck-Nilssen, Constance og Duzakin, Akin – Hvorfor er jeg her? (2014)

 

Romanen Albin Prek er også tilgjengelig som klassesett (30 eks.). I denne bokpakken følger ett eksemplar. Gi beskjed om du ønsker å låne klassesettet.

 

Kompetansemål etter sjuende årstrinn (hentet fra læreplanen i samfunnsfag)

  • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (utforskeren)
  • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (geografi)
  • registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning (geografi)
  • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet (samfunnskunnskap)

 

#flyktninger, #FN, #rettferdighet, #reiser