Sandnes bibliotek inkludert filialer har åpnet alle tjenestene for publikum, men på grunn av koronapandemien har vi gjort noen nødvendige tilpasninger.

FHIs smittevernregler gjelder hos oss som ellers i samfunnet. Publikum må sørge for å holde tilstrekkelig avstand til hverandre og til ansatte. Håndsprit er tilgjengelig ved alle innganger, på PC-sal og grupperom/studieceller.

Ved arrangementer på Sandnes bibliotek må vi av smittesporingshensyn be alle melde seg på via TicketCo.

Frivillige organisasjoner og lag som benytter våre lokaler:

Frivillige organisasjoner og lag kan fremdeles benytte våre lokaler til avtalte arrangementer. Vi vil vurdere hvilken del av biblioteket hvor en best kan overholde avstandsreglene.

Lagene må selv sørge for registrering av alle tilstedeværende pga smittesporing. Lagene må selv sørge for at de til enhver tid gjeldende smittevernreglene til https://www.fhi.no/ følges.

Hvis du har symptomer på luftveissykdom, skal du holde deg hjemme.

Translate »
Click to listen highlighted text!