Personvern og informasjonskapsler

Sandnes bibliotek beskytter og respekterer ditt personvern og behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner hos oss, logger på «Meg & Mitt», og besøker nettsiden vår – i det følgende også omtalt samlet som «våre tjenester».

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

 

Behandlingsansvarlig

Sandnes bibliotek er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dersom du har spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på epost biblioteket@sandnes.kommune.no.

 

Vår bruk av personopplysninger

Opplysninger du selv oppgir

Biblioteket behandler personopplysninger du frivillig oppgir. For å låne bøker og andre medier må du ha et lånekort. Lånekort får du ved å registrere deg som låner. Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, epost og mobilnummer), fødselsdato og – dersom du ønsker et nasjonalt lånekort – fødselsnummer/ID-nummer. Vi behandler ditt fornavn, etternavn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere dine lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.

Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler videre inn fødselsnummer/ID-nummer fordi den forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse.

Ønsker du ikke lenger å ha lånekort hos oss kan du gi oss beskjed om dette og vi sletter deg som låner i våre registre. Utestående lån må leveres og eventuelle purringer betales før lånekortet kan slettes.

Du blir slettet som låner 5 år etter siste aktivitet på kortet, så lenge alt utestående er enten levert eller betalt.

Lånehistorikk og lånedata

Sandnes bibliotek vil i begrenset utstrekning samle inn og behandle din lånehistorikk. Denne lånehistorikken samler vi inn utelukkende med det formål å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle lånehistorikk i samsvar med personvernlovgivningen senest tre(3) dager etter at du har levert tilbake lånt materiale.

 

Lagring av lånehistorikk/lånedata og andre personopplysninger ved samtykke

Dersom du ønsker det og gir ditt samtykke, kan Sandnes bibliotek lagre lånehistorikken din. Formålet med denne behandlingen er å gjøre lånehistorikken tilgjengelig for deg slik at du kan få en oversikt over hva du tidligere har lånt hos oss.

Du kan fortsatt bruke de fleste av tjenestene våre dersom du ikke gir samtykke, og vi vil gjøre det lett for deg å trekke tilbake samtykket på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.

Med lånedata og lånehistorikk menes at vi lagrer informasjon om lån du har foretatt. Dette inkluderer dato og klokkeslett for utlån og innlevering, samt filial for utlån og innlevering.

Behandlingsgrunnlaget for denne oppbevaringen og behandlingen er samtykke. Samtykke kan gis ved brukerregistrering, eller på «Meg & Mitt».

Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at lånehistorikken og lånedataen slettes i samsvar med personvernlovgivningen.

Sandnes bibliotek vil ikke lagre denne lånehistorikken og lånedataen lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre de ovennevnte formål. Dersom du ikke har logget deg inn på «Meg & Mitt» eller lånt materiale hos oss i løpet av en 36 måneders periode, vil lånehistorikken automatisk slettes eller anonymiseres slik at den ikke lengre kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på sandnesbibliotek.no

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på sandnesbibliotek.no. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

 

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Sandnes bibliotek samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre vår nettside så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

 

Informasjonskapsler fra tredjepart – Google Analytics

Sandnes bibliotek bruker også informasjonskapsler fra tredjepart, for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Sandnes bibliotek bruker i all hovedsak Google Analytics for dette formålet. Ved vår bruk av Google Analytics, vil vi alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert.

Les mer om Googles personvernregler her.

TicketCo

Til administrasjon av billettbestillinger benytter Sandnes bibliotek seg av tjenesten TicketCo.no.

Les mer om TicketCos behandling av opplysninger i forbindelse med billettreserveringer her.

 

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler

Biblioteket samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes atferd på nettsiden ved bruk av informasjonskapsler.

 

Hvem som benytter opplysningene

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på sandnesbibliotek.no vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

 

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på sandnesbibliotek.no, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vår nettside med mindre du har endret innstillingene.

 

E-post

Når du kontakter oss via e-post lagres meldingsutvekslingen slik at vi kan hjelpe deg best mulig til forespørselen er behandlet.

 

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Sandnes bibliotek vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Sandnes bibliotek så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger.

Det vises før øvrig til punktet ovenfor om Lånehistorikk og lånedata, hvor lagringstiden for visse kategorier av personopplysninger også er beskrevet.

 

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt ovenfor, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

 

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte Sandnes bibliotek (biblioteket@sandnes.kommune.no).

Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra Sandnes bibliotek til en annen behandlingsansvarlig.

 

Klageorgan

Dersom du mener at Sandnes bibliotek har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

 

Endringer

Sandnes bibliotek kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

 

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på biblioteket@sandnes.kommune.no

Translate »
Click to listen highlighted text!