UTLÅNSREGLEMENT FOR SANDNES BIBLIOTEK

Lånekort
Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort. Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Lånere over 15 år må vise legitimasjon. Skoler, barnehager og andre institusjoner registreres på institusjonens navn, samt en ansvarsperson.

Personlige lånere registreres med fødselsnummer i nasjonalt lånerregister, og man kan registrere seg med samme lånekort i alle landets offentlige bibliotek. Institusjoner får lokalt lånekort.

Adresseforandring, endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer og tap av lånekort må meldes umiddelbart til biblioteket. Nytt kort utstedes etter gjeldende gebyrsatser.

Lånekortet er personlig og låner er alltid ansvarlig for det som lånes på kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom under 18 år.

Du må alltid ta med lånekortet når du skal låne. Har du smarttelefon kan du finne lånekortet elektronisk i nettleseren. 

Lånetid
Lånetiden er vanligvis 4 uker. Andre frister kan forekomme, se utlånskvittering for innleveringsdatoer. Utlånt materiale kan reserveres. Lånetiden kan fornyes inntil 3 ganger hvis materialet ikke er reservert.

Gebyrer/Erstatning
Hvis du leverer for sent, må du betale gebyr etter gjeldende satser. Etter 3. gangs purring sperres kortet for flere utlån. Hvis materialet ikke blir levert etter 3 purringer med tilhørende gebyr, sender vi erstatningskrav. Det vil si at du må betale innkjøpspris for tapt materiale, i tillegg til påløpte gebyr.

Pinkode
Du må velge en pinkode som du bruker når du låner på biblioteket, fornyer, låner ebøker, bruker filmbib.no.

Du må godkjenne utlånsreglementet for å få lånekort. Det gjør du ved å signere på registeringsskjemaet, eller å hake av i søknadskjemaet på nettet.

Har du hatt lånekort hos oss tidligere, koster det 25 kr med nytt.

Her finner du skjemaet i utskriftsvennlig utgave.

Fyll ut skjemaet, ta det med på biblioteket og registrer deg som låner i dag!

Translate »
Click to listen highlighted text!