UTLÅNSREGLEMENT FOR SANDNES BIBLIOTEK

Lånekort
Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort. Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Lånere over 15 år må vise legitimasjon. Skoler, barnehager og andre institusjoner registreres på institusjonens navn, samt en ansvarsperson.

Personlige lånere registreres med fødselsnummer i nasjonalt lånerregister, og man kan registrere seg med samme lånekort i alle landets offentlige bibliotek. Institusjoner får lokalt lånekort.

Adresseforandring, endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer og tap av lånekort må meldes umiddelbart til biblioteket. Nytt kort utstedes etter gjeldende gebyrsatser.

Lånekortet er personlig og låner er alltid ansvarlig for det som lånes på kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom under 18 år.

Du må alltid ta med lånekortet når du skal låne. Har du smarttelefon, finner du en elektronisk utgave av lånekortet ditt på Min side eller i appen Bibliofil.

Lånetid
Lånetiden er vanligvis 4 uker. Andre frister kan forekomme, se utlånskvittering for innleveringsdatoer. Utlånt materiale kan reserveres. Lånetiden kan fornyes inntil 3 ganger hvis materialet ikke er reservert.

Gebyrer/Erstatning
Hvis du leverer for sent, må du betale gebyr etter gjeldende satser. Etter 3. gangs purring sperres kortet for flere utlån. Hvis materialet ikke blir levert etter 3 purringer med tilhørende gebyr, sender vi erstatningskrav. Det vil si at du må betale innkjøpspris for tapt materiale, i tillegg til påløpte gebyr.

Pinkode
Du må velge en pinkode som du bruker når du låner på biblioteket, fornyer, låner ebøker, bruker filmbib.no.

Du må godkjenne utlånsreglementet for å få lånekort.

Har du hatt lånekort hos oss tidligere, koster det 40 kr med nytt.

Fyll ut skjemaet og registrer deg som låner her.

NASJONALT LÅNEKORT – PERSONVERNOPPLYSNINGER

For at det nasjonale lånekortet skal fungere, blir opplysninger om alle lånere registrert i en felles database. I denne databasen lagres:

 • Lånernummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kryptert fødselsnummer
 • Navn
 • Inntil 2 postadresser
 • Telefonnumre
 • E-postadresse
 • Foretrukket kontaktmetode; brev, e-post eller SMS
 • Hjemmebibliotek; det biblioteket du bruker mest
 • PIN-kode for selvbetjeningsautomater og bibliotekenes web-løsninger
 • Opplysninger om hvilke bibliotek en låner er tilknyttet

Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.

Prosjektet som har utviklet det nasjonale lånekortet har lagt vekt på å følge alle regler for behandling av personopplysninger.

 • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive i personopplysningslovens forstand.
 • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, og utveksles via en kryptert kommunikasjonskanal mellom det sentrale låneregisteret og det enkelte bibliotek.
 • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser.
 • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale lånerregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord.
 • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller et av bibliotekene låneren er tilknyttet mottar melding om dødsfall.
 • Behandlingsansvarlig for opplysningene er Bibliotek-Systemer AS ved daglig leder, Boks 2093 Stubberød, 3255 LARVIK.
 • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg ved å oppsøke internettadressa https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php.
 • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotekene du bruker kortet.

Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort, kan du reservere deg mot at adresseopplysningene dine blir lagret i det sentrale lånerregisteret og få et lånekort som bare kan brukes i ditt lokale bibliotek.

Translate »
Click to listen highlighted text!