Kunstlån

Regler for kunstlån

Vi har egne regler for kunstlån

 • Lånekort og legitimasjon må fremvises ved utlån
 • lånetiden er 12 uker
 • lånetiden kan ikke forlenges
 • aldersgrense for utlån er 20 år
 • låner må være bosatt i Sandnes kommune
 • samlingen er en spesialsamling, og ikke underlagt regelen om fri lånerett
 • du kan låne inntil 2 bilder av gangen
 • bildet skal emballeres i medfølgende pose under transporten
 • erstatning ved uhell vurderes i hvert enkelt tilfelle
 • erstatning ved tap: fullverdi av bildet pluss innramming
 • artotekbildene er kun til utlån, ikke til salgs