Høle bibliotek

Høle bibliotek er en filial av Sandnes bibliotek og er en kombinasjon av skole og folkebibliotek. Høle bibliotek ligger i Høle barne- og ungdomsskule i Apalstøveien 84 på Høle. 

Biblioteket er et meråpent bibliotek og tilbyr deg adgang til lokalet utenom betjent åpningstid. Ønsker du hjelp til å finne en bok eller annet anbefaler vi deg å komme når biblioteket er betjent.

Telefon: 51 33 78 04

Epost: hole.bibliotek@sandnes.kommune.no