Hvis du leverer det du har lånt for sent, vil det komme gebyrer på lånekortet ditt. Biblioteket bruker gebyrer for å oppfordre lånere til å levere det de har lånt i tide. På denne måten blir samlingen tilgjengelig for flere.

Vi sender i disse dager ut en liten påminnelse til lånere som skylder oss penger.

Disse påminnelsene kommer enten via post eller epost, og totalt går det ut nesten 1900 eposter fra oss, og nesten 100 brev. Gebyrene kan være alt fra 10 kr og oppover. Det kan være en liten sum for den enkelte, men totalt sett blir det en del for biblioteket.

De fleste som skylder penger har levert det de har lånt – det er bare gebyrene som står igjen. Så lenge bøkene er levert vokser ikke gebyrene.

I påminnelsen står det hvor mye en skylder og hvordan det kan betales. Du kan enten betale i skranken på biblioteket eller i nettbank. Betaler du via nettbank er det viktig at du setter lånenummeret som melding til oss, sånn at vi får slettet gebyret fra lånekortet ditt.

Vi gjør dette med jevne mellomrom. Gebyrene vi får inn, går inn i bibliotekets drift som omfatter, blant annet, bokinnkjøp og arrangementer.

Translate »
Click to listen highlighted text!