Gebyrsatser

Voksne 50,-
Barn 20,-

Gebyrer kan betales i skranken på biblioteket eller via Min side. Hvis materialet ikke blir levert etter to purringer, sender vi erstatningskrav per post. Det vil si at du må betale det materialet koster å kjøpe nytt, i tillegg til purregebyret som allerede er ilagt. Leverer du tilbake materialet etter å ha mottatt erstatningskrav, må du fremdeles betale gebyret. Må vi sende erstatningskrav påløper det også fakturagebyr.

Du kan betale erstatningskrav enten i skranken på biblioteket eller i nettbank.

Hvis du velger å betale direkte via nettbank er det viktig å få med lånekortnummeret eller navnet på den det betales for. Lånekortnummeret finner du under strekkoden på lånekortene.

Kontonummeret vårt er 1506.30.27992.

Hvis vi ikke mottar materialet eller betaling for tapt materiale innen fristen, går saken videre i det kommunale systemet. Vi kan da ikke lenger frafalle kravet hvis materialet blir levert og inkassokrav som kommer må betales.

Ønsker du å klage på mottatt gebyr eller regning finner du klageskjema her.

ANDRE GEBYRER
Tapt lånekort 40,-
Fakturagebyr 60,-