Har du registrert epost-adressen din i systemet vårt, sendes det automatisk ut en påminnelse 3 dager før levering. 

Med hver purring over utgått lånedato blir det lagt et gebyr på lånerkontoen din. 

GEBYRSATSER

  Voksne/Barn
1. purregebyr 35.-/10.-  
2. purregebyr 45.-/10.-  
3. purregebyr 75.-/80.-  

Hvis materialet ikke blir levert etter tre purringer med tilhørende gebyr, sender vi erstatningskrav. Det vil si at du må betale det materialet koster å kjøpe nytt, i tillegg til gebyrene som allerede er ilagt. Leverer du tilbake materialet etter å ha mottatt erstatningskrav, må du fremdeles betale gebyrene. 

Du kan betale enten på biblioteket eller i nettbank.

Kontonummeret vårt er 1506.30.27992.

Hvis du velger å betale direkte til nettbanken – husk å få med lånekortnummeret/navnet på den det skal betales for – så får vi slettet beløpet fra låneren. Lånenummeret står på lånekortet.

Hvis vi ikke mottar materialet eller betaling for tapt materiale innen fristen, går saken ut av våre hender. Inkassoet som kommer MÅ betales. 

Translate »
Click to listen highlighted text!