Forsand bibliotek

Forsand bibliotek ligger i 2. etasje i Forsand kulturhus og er både folkebibliotek og skolebibliotek for Forsand skule.

På Forsand bibliotek har vi et aktivitetsrom med plass til 40-50 personer. Rommet har en mindre scene, AV-utstyr, filmprosjektør og plass til hobbyaktiviteter. I tilknytning til lokalet er det et lite kjøkken. Biblioteket har også et møterom med plass til 6-7 personer. Lag og organisasjoner kan låne lokalene til egne arrangementer og kurs, samt møter både på dag- og kveldstid.

Forsand filial kan nå tilby adgang til selvbetjent bibliotek for lånetakere over 18 år. Avtale om selvbetjent bibliotek får du ordnet både på Forsand og på hovedbiblioteket i Sandnes.

Selv om Forsand nå er en del av Sandnes bibliotek kan lånerne fortsatt bruke Strand bibliotek som før. Be om nasjonalt lånekort! Da slipper du mer enn ett lånekort!