Vi åpner lesesalen og datasalen i 3. etasje for publikum med mulighet for å kopiere og ta utskrift. Skriver/kopimaskin er flyttet til samme etasje. Utskrift er selvbetjent gjennom Princh slik som tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er kode for å frigi utskrift, den kommer umiddelbart etter betaling.

Meråpent fra og med kl. 10.00, onsdag 17. juni. Åpent til 22. Fra og med 18. juni er meråpent tilbake på normaltid, fra 9.00 til 22.00 hver dag.

Translate »
Click to listen highlighted text!