I Lov om Norske folkebibliotek, sist revidert 1. januar 2013, heter det i § 3.Lånesamarbeid, registrering m.v: Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering og for innlevering av statistikk. Departementet kan gi nærmere forskrift. Videre ligger det i formålsparagrafen at alle folkebibliotek inngår i ett felles biblioteksystem. Sandnes bibliotek plikter å låne ut materiell til andre bibliotek i Norge ved forespørsel. Utlånet følger til enhver tid samme reglement som for egne lånere.

For tiden har Sandnes bibliotek en avtale med Norsk bibliotektransport som har til oppgave å frakte materiell mellom bibliotek i Norge. Avtalen tilsier hente- og bringetjeneste hver ukedag.

Hvem kan fjernlåne: Sandnes bibliotek låner inn materiell fra andre bibliotek til alle. Unntaket er studenter som har egne spesialbibliotek til sin disposisjon.

Hvor mye kan lånes: Det er satt en øvre grense på fem enheter per fjernlånsbestilling. Materialet kan ha noe kortere lånetid enn vanlige utlån, men kan på samme måte som dette fornyes ved behov dersom det ikke er reservert til annen låner.

Våre egne lånere har forprioritet. Dette betyr at så lenge det er lokale lånere i reserveringskøen, vil tittelen ikke sendes på fjernlån. Køen med lokale lånere vil alltid tømmes før fjernlånskøen betjenes.

Enkelte deler av samlingen er ikke tilgjengelig for fjernlån. Dette gjelder tidsskrifter, brettspill, kortspill, terningspill og annet materiale som ikke kan reserveres av våre egne lånere.

Translate »
Click to listen highlighted text!