Fjernlån

 

Sandnes bibliotek låner inn materiell fra andre bibliotek til alle. Unntaket er studenter som har egne spesialbibliotek til sin disposisjon.

Det er satt en øvre grense på fem enheter per fjernlånsbestilling. Materialet kan ha noe kortere lånetid enn vanlige utlån, men kan på samme måte som dette fornyes ved behov dersom det ikke er reservert til annen låner. Utlånet følger til enhver tid samme reglement som for egne lånere.

Våre egne lånere har forprioritet. Dette betyr at så lenge det er lokale lånere i reserveringskøen, vil tittelen ikke sendes på fjernlån. 

Enkelte deler av samlingen er ikke tilgjengelig for fjernlån. Dette gjelder tidsskrifter, brettspill, kortspill, terningspill og annet materiale som ikke kan reserveres av våre egne lånere.

Har du nasjonalt lånekort kan du selv søke opp og bestille inn bøker fra andre bibliotek via Biblioteksøk.

 

Translate »
Click to listen highlighted text!