av Gaute Heivoll.

Estragons historier er en serie om de syv dødssyndene for barn i alle aldre, fortalt og ført i pennen av rotter. Heivolls første bok i serien handler om rotten Siful, som er organist i kirken. Etter søndagsgudstjenesten stenger han dørene og stjeler fra kollekten – mynter og sedler er nemlig det beste rotter vet. Med penger fra kollekten pleier Siful å besøke den gamle rotten Estragon, som bor i rotteganger under kirkegården. Estragon forteller historier fra sine mange opplevelser blant menneskene. Siful bestemmer seg for å skrive ned disse historiene og slik er Estragons historier rotten Sifuls nedtegninger av den gamles beretninger.

Historien om rottefangeren fra Sorø er beretning om da Estragon som ung rotte kom til København for første gang og fikk innpass hos begravelsesagenten Glambek. Begravelsesagenten er en grisk og gjerrig mann som er sykelig opptatt av penger. Når så en rotte flytter inn hos ham, oppstår det spenning og utfordringer…

Estragons historier. Rottefangeren fra Sorø er en kjempegod leseopplevelse, som også passer fint som høytlesning.

Translate »
Click to listen highlighted text!