Panem-nasjonen, dannet fra et post-apokalyptisk Nord-Amerika, er et land som består av en velstående Capitol-region omgitt av 12 fattigere distrikter. Tidlig i sin historie resulterte et opprør ledet av et 13. distrikt mot Capitol til ødeleggelsen og etableringen av en årlig tv-begivenhet kjent som Hunger Games. Til straffe, og som en påminnelse om kapitalens makt og nåde, må hvert distrikt gi en gutt og en jente mellom 12 og 18 år gjennom et lotterisystem for å delta i spillene. “deltagerne” er valgt under den årlige høstingen og er tvunget til å kjempe til døden, slik at bare en overlevende hevder seier.

Papirboken kan lånes på biblioteket, eboken kan lånes via appen eBokBib.

Translate »
Click to listen highlighted text!