Candide fra 1759 er et satirisk svar på den tyske filosofen og vitenskapsmannen Leibnitz’ tese om at «vi lever i den beste av alle mulige verdener». Voltaire har mange motargumenter til Leibnitz. Han skriver om inkvisisjonen, jordskjelv, syfilis mm. Hovedpersonen Candide og kjæresten Cunégonde legger ut på en lang og ellevill reise med læreren Pangloss. Læreren er en naiv, filosofisk optimist som målbærer Leibnitz’ ideer. Voltaire framstiller Pangloss som en karikatur og mener at det som kan redde mennesket i en forferdelig verden ikke er filosofi, men hardt fysisk arbeid. Boka ender med at Candide og Cunégonde kjøper et lite gårdsbruk og blir bønder.

I 2016 kom det som er den fjerde norske oversettelsen av denne klassiske romanen. Henning Hagerups oversettelse er lettlest og spennende å lese. Sjekke gjerne ut Leonards Bernsteins musical med samme tittel bygd over Voltairs satire.

Translate »
Click to listen highlighted text!