Sommer med kulturminner

Byantikvaren ber om hjelp til å kvalitetssikre informasjon om kulturminner i Sandnes som de nå har samlet og registrert.